โรงแรมชาเทรียม รอยัล เลค ย่างกุ้ง บริจาคเงินและแท็งค์เก็บน้ำ สำหรับอาคารเรียนใหม่ ณ เมือง Tha Baung เขตอิรวดี

โรงแรมชาเทรียม รอยัลเลค ย่างกุ้ง จัดกิจกรรมบริจาคเงินเพื่อมอบอาคารเรียนใหม่และแท็งค์เก็บน้ำ ณ เมือง Tha Baung เขตอิรวดี

Kyu Kyu Maw ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมฯ ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน เยี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษาขั้นพื้นฐานในหมู่บ้าน ชุค ยี ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก U Tin Win ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา แห่งเมืองธา บวง พร้อมครูใหญ่ ครู นักเรียน และชาวบ้าน เพื่อรับมอบอาคารเรียนอนุบาลแห่งใหม่ ช่วงบ่ายผู้บริหารและพนักงานของโรงแรมฯ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตเทศบาลเมือง Tha Baung เพื่อมอบกุญแจอาคารเรียนใหม่ที่โรงเรียนประถมศึกษา ในหมู่บ้าน Thit Poke Kone พร้อมบริจาคแท็งค์เก็บน้ำ 11 แท็งค์ สำหรับหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตเมือง รวมทั้งเสื้อผ้าและเครื่องเขียนต่างๆ สำหรับปีการศึกษาที่กำลังจะมา

การบริจาคครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ Chatrium CSR “Together” ซึ่งเงินบริจาคทั้งหมดได้รับมาจากพนักงานของโรงแรมชาเทรียม รอยัล เลค ย่างกุ้ง และจากการแข่งขันชาเทรียมกอล์ฟการกุศล ปี 2559 เพื่อจัดสร้างอาคารเรียน 2 หลัง แท็งค์เก็บน้ำขนาด 2,000 จำนวน 11 แท็งค์ สำหรับ 11 หมู่บ้าน ผ้าเช็ดตัวขนาดใหญ่ 247 ผืน ขนาดเล็ก 337  ผืน พรมเช็ดเท้า 536 ชิ้น  สมุด 187 โหล ดินสอ 30 กล่อง ปากกา 25 กล่อง ยางลบ 20 กล่องไม้บรรทัด 35 กล่อง และ เสื้อผ้ามือสองจากพนักงานของโรงแรมฯ

“พวกเรามีความสุขมาก และ นามของนักเรียนและผู้ปกครอง เราความปลื้มปิติ ที่โรงแรมชาเทรียม ได้ให้การสนับสนุนของบริจาคเพื่อหมู่บ้านของเรา เราไม่สามารถบริหารจัดการแยกสถานที่สำหรับดูแลเด็กเล็กและโรงแรมอนุบาลได้ เนื่องจากความไม่สมบรูณ์ของอาคาร แต่บัดนี้เราสามารถรับเด็กๆ เพื่อเข้ามาเรียนได้มากขึ้น สำหรับเทอมการศึกษาหน้า นอกจากอาคารเรียนหลังใหม่ เราขอขอบคุณอีกครั้ง กับสิ่งของบริจาคต่างๆ ที่บริจาคมา มีประโยชน์อย่างมาก กล่าวโดย U Sa Htay Hlaing ครูใหญ่ ของโรงเรียน

Kyu Kyu Maw กล่าวว่า การบริจาคครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ Chatrium CSR “Together” เรามีนโยบายช่วยเหลือหน่วยงานหรือองค์กร และภูมิภาคใดๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ และเราพบว่าที่ เมือง Tha Baung เด็กๆ มีปัญหามากมายเกี่ยวกับการศึกษา จากนั้นเราตัดสินใจสร้างอาคารเรียนใหม่ใน 2 หมู่บ้าน และบริจาคแท็งค์เก็บน้ำจำนวน 11 แท็งค์ สำหรับ 11 หมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกับการทำสิ่งดีๆ ที่มีค่าในครั้งนี้

ณ เมือง Tha Baung มีโรงเรียนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 226 แห่ง (โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และโรงเรียนสำหรับพระสงฆ์) และมีนักเรียน 33,000 คนเรียนอยู่ที่นี่ทุกปี อาคารเรียนใหม่จะเป็นสิ่งล้ำค่า ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้เรียนหนังสือได้อย่างสะดวกสบายในฤดูฝน เนื่องจากเมือง Tha Baungป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เป็นประจำทุกปี แท็งค์เก็บน้ำ คือ สิ่งที่จำเป็นที่ประชาชนในท้องถิ่นจะสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อป้องกันการระบาดของโรค สามารถเก็บน้ำสะอาดในช่วงฤดูฝนและป้องกันไม่ให้น้ำขาดแคลนในฤดูแล้งที่จะมาถึง

จำนวนเงินบริจาคทั้งหมดคือ 13.2 ล้าน จ๊าด ซึ่งค่าก่อสร้างอาคารเรียนเป็นจำนวน 6 ล้าน จ๊าด แท็งค์เก็บน้ำแท็งค์ละ 500,000 จ๊าด และสิ่งของอื่นๆ มูลค่าประมาณ 400,000 จ๊าด

เกี่ยวกับ ชาเทรียม กอล์ฟ ทัวร์นาเม้นท์

เป็นกิจกรรมประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาชุมชน สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และแบ่งปันโอกาสทางธุรกิจ โรงแรมชาเทรียม รอยัลเลค ย่างกุ้ง ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศลมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา และผลกำไรทั้งหมดจะถูกบริจาคไปยังองค์กรการกุศลที่ต้องการความช่วยเหลือในพม่า

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.