โรงแรมมายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 – ชาเทรียม คอลเลคชั่น ได้รับรางวัล “โรงแรมปลอดบุหรี่” จากองค์กรใบไม้เขียว

Maitria Hotel Sukhumvit 18 - Smoke Free Hotel Award

 

รท.ดร. สุวิทย์ ยอดมณี ประธานมูลนิธิใบไม้เขียว  ผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงแรมปลอดบุหรี่สู่โรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ (ขวา) ได้มอบรางวัล “โรงแรมปลอดบุหรี่”  ให้กับคุณธนศักดิ์  วานิชวิทย์ ผู้จัดการโรงแรมมายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 – ชาเทรียม คอลเลคชั่น ซึ่งงานจัดขึ้นโดยมูลนิธิใบไม้เขียว  และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา  จังหวัดนครปฐม

รางวัลนี้เป็นรางวัลสำหรับโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน “โรงแรมปลอดบุหรี่”  ซึ่งทางโรงแรมมายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 – ชาเทรียม คอลเลคชั่น เล็งเห็นถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ที่นอกจากจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ใกล้ชิดแล้ว ยังเกิดผลเสียต่อธุรกิจด้านบริการโดยตรง  นอกจากการเป็นโรงแรมปลอดบุหรี่แล้ว เรายังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ตั้งแต่โรงแรมมายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 – ชาเทรียม คอลเลคชั่น เริ่มเปิดให้บริการในปี 2557  เราอนุญาตให้มีการสูบบุหรี่เฉพาะบริเวณที่จัดไว้สำหรับการสูบบุหรี่เท่านั้น  ดังนั้นลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี และปลอดควันบุหรี่  ตลอดการพักผ่อนที่โรงแรมแห่งนี้

“คณะผู้บริหาร และพนักงาน โรงแรมมายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 – ชาเทรียม คอลเลคชั่น  ทุกท่าน มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  ให้สำเร็จตามเจตนารมย์ของเราที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น”  กล่าวโดย คุณธนศักดิ์  วานิชวิทย์ ผู้จัดการโรงแรมมายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 – ชาเทรียม คอลเลคชั่น

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.