โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ทำความสะอาดวัดสุทธิวราราม ในโครงการรณรงค์ “คลีน อัพ แบงค์ค็อก ริเวอร์”

CSR - Clean Up Bangkok River

 

ชัชวาล นภาวรรณ (กลาง) ผู้จัดการประจำสำนัก โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ พร้อมผู้บริหารและพนักงานของโรงแรมฯ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในโครงการรณรงค์ “คลีน อัพ แบงค์ค็อก ริเวอร์ (Clean Up Bangkok River)” ณ วัดสุทธิวราราม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ “คลีน อัพ เดอะ เวิล์ด (Clean Up the World)” ที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้เคียง ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและน่าอยู่

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.