รัฐบาลเตรียมจัดนิทรรศการให้ประชาชนเช้าชมพระเมรุมาศ

หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 นี้ รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนคนทั่วไปเข้าชมความงดงามของพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 7.00 – 22.00 น. โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

ภายในพระที่นั่งทรงธรรม จะมีการแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บอกเล่าเรื่องราวผ่านงานภูมิทัศน์ รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งแสดงให้เห็นโครงการพระราชดำริที่สำคัญในทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

ที่ศาลาลูกขุนจะมีนิทรรศการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบและขั้นตอนการผลิตงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์ ตลอดจนงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ

สำหรับ “พระเมรุมาศ” ถือเป็นสถานที่สำคัญในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในครั้งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีต โดยเป็นการรวมเอางานศิลปกรรมแขนงต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ฯลฯ รวมไปถึงการรวบรวมสุดยอดงานประณีตศิลป์อันล้ำค่าของชาวไทย

การเดินทางจากโรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ไปยังสนามหลวง สามารถใช้เส้นทางเรือโดยใช้บริการเรือชัทเทิลฟรีค่าโดยสารจากหน้าโรงแรมไปยังท่าเรือสาทร จากนั้นขึ้นเรือโดยสารไปยังท่าเรือท่าช้าง และเดินต่อไปอีกประมาณ 8 นาที

สำหรับการเดินทางไปสนามหลวง จากโรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ โดยใช้เส้นทางรถยนต์ จะใช้เวลาประมาณ 38 นาที (11 ก.ม.) จากโรงแรมมายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 จะใช้เวลาประมาณ 45 นาที (9 ก.ม.) และจากโรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม จะใช้เวลาประมาณ 47 นาที (13 ก.ม.)

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.