ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารประจำปี กลุ่มโรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์ เส้นทางสู่ความสำเร็จแห่งปี 2559 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

A Remarkable Journey Towards 2016

สาวิตรี รมยะรูป (กลางแถวหน้า) กรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารประจำปี ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จแห่งปี 2559” ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมี ผู้จัดการทั่วไปและผู้บริหารระดับสูงจากโรงแรมในเครือชาเทรียมและเรซิเดนซ์ ทั้งในกรุงเทพฯและย่างกุ้ง เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารประจำปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันคิดกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ โดยเน้นการรักษาความสัมพันธ์ของแบรนด์ชาเทรียมกับกลุ่มลูกค้า เพื่อที่จะเติบโตและก้าวไปข้างหน้า ในปี 2559 ซึ่งการประชุมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.