ชาเทรียม รักเมืองไทย พาเที่ยวไทย

CHATRIUM LOVES THAILAND TOUR

เครือโรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์ นำโดย สาวิตรี รมยะรูป กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมในกิจกรรม “ชาเทรียม รักเมืองไทย พาเที่ยวไทย” กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2559 ณ วัดพระแก้ว, พระบรมมหาราชวัง, พระที่นั่งอนันตสมาคม และสวนสัตว์ดุสิต

กิจกรรมที่มุ่งเน้น ความร่วมมือภายในองค์กรให้มีความสามัคคี พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนา ในกรุงเทพฯ และสนับสนุนให้รู้ถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ที่มีชื่อเสียง เพื่อที่จะสามารถนำเอาความรู้เหล่านั้น ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติสนใจในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย สอดคล้องกับนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และรัฐบาลไทยในการส่งเสริมโครงการไทยเที่ยวไทยอีกด้วย

ในภาพ: (แถวหน้าที่ 4, 6-7 จากซ้าย) มร. แพทริค มันเธะ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ, สาวิตรี รมยะรูป และ ปริยรัตน์ จุลกิตติพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานส่วนกลาง เครือโรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.