ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี ร่วมฟื้นฟูแหล่งอาหารสัตว์ป่า

คุณประยุทธ ปุณศรี ผู้จัดการบริษัทสวนจันทบุรี จำกัด มอบเช็คมูลค่า 250,000 บาท ให้กับ  ส.ต.ท.วิชิต แสงงาม ปลัดเทศบาล ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน ณ ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี เพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด เขตภาคตะวันออก ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ป่า เป็นการป้องกันมิให้สัตว์ป่าบุกรุกพื้นที่ของชาวบ้านในการออกหาอาหาร ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านได้

โครงการนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม นี้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด เขตภาคตะวันออก

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.